13 May
2010
Posted in: Uncategorized
By    2 Comments

Những bức ảnh em bé nổi tiếng trên Internet

Trẻ con là một trong những đề tài được giới nhiếp ảnh đặc biệt quan tâm và những tấm hình dễ thương về các em luôn được chia sẻ trên nhiều website, hoặc được dùng làm avatar cho blog và nick chat.

a1 Những bức ảnh em bé nổi tiếng trên Internet
Ảnh: Nelms Photographic Artistry.
Ảnh: ec.gc.ca.
A3 Những bức ảnh em bé nổi tiếng trên Internet
Ảnh: Karen Pfeiffer.
A4 Những bức ảnh em bé nổi tiếng trên Internet
Ảnh: PDXerin Erin Tole.
A5 Những bức ảnh em bé nổi tiếng trên Internet
Ảnh: Heidi Hope.
A6 Những bức ảnh em bé nổi tiếng trên Internet
Ảnh: Megvagy.
A8 Những bức ảnh em bé nổi tiếng trên Internet
Ảnh: M19.
A9 Những bức ảnh em bé nổi tiếng trên Internet
Ảnh: Wallpaperseek.
A10 Những bức ảnh em bé nổi tiếng trên Internet
Ảnh: M19.
A11 Những bức ảnh em bé nổi tiếng trên Internet
Ảnh: Anne Geddes.
A12 Những bức ảnh em bé nổi tiếng trên Internet
Ảnh: Blogspot.
A13 Những bức ảnh em bé nổi tiếng trên Internet
Ảnh: Blogspot.