Tagged with " May Rủi"
Tản mạn về MAY và RỦI
By     |    Feb 9, 2011
Posted in: Anh và Dung     |    2 Comments

Tản mạn về MAY và RỦI

Trong cuộc sống, cái May và cái Rủi luôn sánh bước cùng chúng ta mỗi giây mỗi phút. Có người bước ra đường vấp chân vào cục đá té cái rầm vỡ mất cái mắt kiếng … sát tròng vừa lồm cồm bò dậy vừa lầu bầu “Sao sáng nay xui thế ?”. Đó là vì người ấy không để ý là khi bước ra lại bước chân trái, nếu […]

Read more