Browsing Category "Anh và Dung"
Tản mạn về MAY và RỦI
By     |    Feb 9, 2011
Posted in: Anh và Dung     |    2 Comments

Tản mạn về MAY và RỦI

Trong cuộc sống, cái May và cái Rủi luôn sánh bước cùng chúng ta mỗi giây mỗi phút. Có người bước ra đường vấp chân vào cục đá té cái rầm vỡ mất cái mắt kiếng … sát tròng vừa lồm cồm bò dậy vừa lầu bầu “Sao sáng nay xui thế ?”. Đó là vì người ấy không để ý là khi bước ra lại bước chân trái, nếu […]

Read more
Kỷ niệm 1 năm ngày cưới 03/10/2009 – 03/10/2010
By     |    Oct 3, 2010
Posted in: Anh và Dung     |    5 Comments

Kỷ niệm 1 năm ngày cưới 03/10/2009 – 03/10/2010

Vậy là đã một năm trôi qua kể từ ngày em chính thức thành vợ của anh. Thời gian kể cũng thiệt trêu ngươi. Lúc thì nhanh như tên bắn lúc thì chậm chạp ì ạch như rùa. Những ngày trước đám cưới, anh trông chờ từng giờ từng phút thậm chí từng giây mong đến ngày anh đón em về “dinh”. Thời gian lúc đó thật lề mề như […]

Read more