Archive from October, 2010
Kỷ niệm 1 năm ngày cưới 03/10/2009 – 03/10/2010
By     |    Oct 3, 2010
Posted in: Anh và Dung     |    5 Comments

Kỷ niệm 1 năm ngày cưới 03/10/2009 – 03/10/2010

Vậy là đã một năm trôi qua kể từ ngày em chính thức thành vợ của anh. Thời gian kể cũng thiệt trêu ngươi. Lúc thì nhanh như tên bắn lúc thì chậm chạp ì ạch như rùa. Những ngày trước đám cưới, anh trông chờ từng giờ từng phút thậm chí từng giây mong đến ngày anh đón em về “dinh”. Thời gian lúc đó thật lề mề như […]

Read more