Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-includes/theme.php on line 629
lời chúc wedding | ADKN Family
Tagged with " lời chúc wedding"
No Thumbnail
By     |    Feb 3, 2010
Posted in: Uncategorized     |    No Comments

Lời chúc phúc

Xin chào toàn thể cô chú, bạn bè, anh chị em thân hữu gần xa ! Nơi đây dành cho quý bạn bè thân hữu gần xa “tá bút lưu tình” (mượn ngòi bút để lưu lại tình cảm). Chúng tôi sẽ rất vui khi đọc được những lời chúc phúc chứa chan tình cảm của mọi người. Xin trân trọng cảm ơn !

Read more